Общи правила и условия за търговия на Феър Пойнт

Правила и условия за организирано пътуване и плащане

Тези правила и условия за пътуване и плащане са част от договор за организирано пътуване, сключено между двете страни. По отношение на офертите за организирано пътуване, някои услуги включват специфични условия, упоменати в описанието на услугите в каталога или в описанието/условията на резервацията. Моля, запознайте се с тях внимателно (в каталога или в описанието/условията на резервацията).
Важно: Моля, отбележете номера на своята резервация във всяко писмо или попълнена форма, след като потвърдите резервацията си.

1. Сключване на договор за организирано пътуване

1.1. Чрез резервиране на организирано пътуване, Вие ни предлагате сключването на договор, базиран на онлайн предложения или на индивидуално описание на определено пътуване. Договорът влиза в сила с приемането на Вашата резервация от страна на Феър Пойнт ООД. Чрез изпращането на потвърждение за направена резервация/фактура за организирано пътуване, ние Ви информираме за това (без да е необходим друг специален формат).

1.2. В случай че при резервация по телефона нямате на разположение нашите правила и условия за организирано пътуване и плащане, ще Ви ги изпратим заедно с потвърждението на организиранoто пътуване/фактурата.

1.3. В случай че съдържанието на потвърждението на организираното пътуване/фактурата се различава от съдържанието на офертата, ще бъдем обвързани с офертата за период от 5 дни. Договорът ще бъде изпълнен въз основа на тази оферта при положение, че Вие ни изпратите Вашето потвърждение в рамките на този период. Това може да бъде изпълнено и чрез плащане, в случай че сме Ви уведомили за промяната чрез изпращане на потвърждение/фактура.

2. Плащане

2.1. Авансовото плащане трябва да бъде извършено в рамките на една седмица от получаване на потвърждението/фактурата за организираното пътуване (или съответно на платежното нареждане, ако е приложено). То трябва да бъде 20% (закръглено до пълен лев) от общата цена, посочена във фактурата, освен ако не е уточнено друго в условията на резервацията. Застраховката, ако е приложима, трябва да бъде заплатена заедно с авансовото плащане. Оставащата сума трябва да бъде заплатена в рамките на 40 дни преди началото на пътуването без допълнително уведомление, освен ако предварително не е уточнено друго. В случай че сте предоставили данни за ваша кредитна/дебитна карта, сумата ще бъде удържана от Вашата сметка съгласно крайните срокове за плащане. В случай че изберете плащането да се извърши чрез банков превод, очакваме да получим плащането в рамките на уточнените срокове. При всички обстоятелства, преди плащане/дебитна транзакция ще Ви бъде дадена или изпратено потвърждение за получено плащане

2.2. В случай, че плащането не може да бъде осъществено в рамките на уточнените срокове поради липса на достатъчно средства в оторизираната дебитна или кредитна карта, имаме право да отменим Вашата резервация.

2.3. В случай, че установеното авансово плащане не е било осъществено в пълен размер ние имаме право да анулираме договора и да задържим получената авансова сума, освен ако не е упоменато друго в условията на резервацията.

3. Услуги и цени

3.1. Описанията на услугите са задължителни по отношение обхвата на договорените услуги, служещ като основа на този договор и на потвърждението/фактурата, свързана с тях. Всички допълнителни споразумения, променящи обхвата на договорените услуги, стават валидни само след изричното им потвърждение от Феър Пойнт ООД.

3.2. Пътуването Ви трябва да започне и приключи – съгласно направената резервация – на точните дата и час на отиване и връщане, упоменати в онлайн предложенията или индивидуалното описание на пътуването.

3.3. Самолетни билети или паспорти за дадено пътуване ще бъдат валидни само за упоменатите дни на пътуване. В случай че желаете да направите промени, ще се опитаме да Ви предложим алтернативни опции, срещу допълнително заплащане.

3.4. При невъзможност да ползвате определени услуги, които сте заплатили, поради независещи от Вас обстоятелства, можем да Ви предложим частично обезщетение, единствено в случай че хотелът или крайният доставчик на услугата обещетят Феър Пойнт ООД.

3.5. Освен ако не е уточнено друго, цените са валидни за стая, еднодневен престой, настаняване в определената категория стаи (съответно вили или ваканционни апартаменти).

3.6. Намаления за деца: всички намаления зависят от възрастта на децата по отношение началната дата на пътуването. Освен ако не е уточнено друго, настаняваме едно дете (до 12 г.) в двойна стая с възрастен, заплащащ пълна такса; в двойна стая с двама възрастни, заплащащи пълна такса, с допълнително легло; както и в апартамент или студио. Намаления не се предлагат за: допълнителни разходи в офертата, пр. допълнителни летищни такси, дата на полети, потегляне от друго място (с изключение на пътуване с влак) и допълнителни разходи за алтернативен хотел при отдалечени дестинации. Допълнителна информация за намаленията може да бъде намерена в съответните оферти.

3.7. Когато желаете да удължите пътуването си, е необходимо да се обърнете към нашите представители възможно най-скоро. Такова удължаване е възможно единствено ако стаята Ви не е вече резервирана, и приемете промяната в цените на настаняването, за която ще Ви уведомим. В такъв случай обратният полет ще зависи от заетостта на авиокомпанията. Ако забавянето налага смяна на летището, няма да има основание за транспортни обезщетения.

4. Промени в услугите и цените

4.1. Промени или отклонения от договореното съдържание на определени пътнически услуги, станали необходими след подписването на споразумението и не по наша вина в противоречие с добрите практики, са оправдани само ако са маловажни и не променят генерално параметрите на пътуването. Моля, свържете се с нашите представители за уточнение на точните часове на обратния Ви полет най-малко 24 часа, но не по-рано от 48 часа преди завръщането си.

4.2. В случай, че, според условията на т. 4.1., се налага пренасочването на полет или пътуване до друго летище или дестинация, поради грешка на компанията или на подизпълнител, ще заплатим стойността на такова допълнително пътуване – най-малко стойността на пътуване с влак във втора класа – до първоначално определеното летище/дестинация.

4.3. Запазваме си правото да променяме цената, определена в договора за организирано пътуване, в случай на увеличаване на пътническите разходи или такси за определени услуги, като например пристанищни или летищни такси, както е споменато по-долу. В случай на покачване на транспортните разходи, особено разходи по гориво, в сравнение с времето на сключване на договора, можем да завишим пътническите разходи въз основа на следните изчисления:
a) В случай на увеличение, свързано със свободни места, можем да изискаме да платите увеличението.
б) В друг случай допълнителните разходи за всяко транспортно средство се разделят на броя места, и можем да изискаме да платите увеличението в стойността на мястото.

В случай, че разходите ни за пристанищни или летищни такси от датата на сключване на договора бъдат увеличени, то и цената на пътуването може да бъде увеличена със съответната стойност. Увеличение е допустимо, когато е налице период от 4 месеца между датата на сключване на договора и уговорената дата на пътуването, а условията, водещи до повишение на цената не са били налице и са били непредвидими от нас към момента на сключване на договора. В случай на допълнителни промени в цената ще Ви информираме незабавно. Никакви увеличения не могат да бъдат прилагани 20 дни преди началото на пътуването. В случай на увеличение на цената с 5%, имате право да прекратите договора без да заплащате неустойка, или да поискате включване към еквивалентно пътуване , ако можем да предложим такава възможност от каталога без допълнително заплащане. Необходимо е да заявите дали ще упражните тези си права незабавно след настъпилото увеличение.

4.4. Гореспоменатите права ще бъдат валидни и в случай на значителна промяна в пътуването, и упражняването им е възможно единствено непосредствено след настъпването на такава промяна.

5. Отказ, промяна на резервацията, анулиране, промяна на пътника, възстановяване на плащания по резервации.

5.1. Можете да отмените пътуването си по всяко време преди началото му, като ни предоставите номера на резервацията си. Тъй като е във Ваш интерес и би предотвратило евентуални недоразумения, препоръчваме да заявите отказа си в писмена форма.

5.2. В случай, че прекратите договора или не извършите пътуването, е дължима неустойка за направените разходи и предприетите от нас действия. При изчислението й ще бъдат взети предвид спестените обичайни разходи и евентуалната употреба на други услуги. Имате право да потърсите доказателства, че въпросните разходи са били несъществуващи или значително по-ниски от упоменатата обща сума и описаните индивидуални стойности.

5.3. Сумата зависи от цената на пътуването. Като правило, неустойката, която ще поискаме от Вас за всеки участник, съответно на човек или място за настаняване, в случай на анулиране на резервацията, ще бъде процент от стойността на пътуването или на резервацията, освен ако не е упоменато друго в условията на резервацията:

5.3.1 В случай на анулация до 45 дни преди началото на пътуването – 25% от стойността на резервацията е невъзстановима, от 44-тия до 30-тия ден преди началото на пътуването – 50% от стойността на резервацията е невъзстановима, от 29-тия до 1-вия ден от началото на пътуването – 90% от стойността на резервацията е невъзстановима.

5.3.2 Пътувания по време на изложения с резервация за периода на дадено изложение ще бъдат предмет на специфични условия. В зависимост от резервираната услуга и условията за резервация, неустойка може да достигне 100% от стойността на пътуването.

5.3.3 Тъй като за летищните такси са приложими различни правила (пр. специални тарифи), са възможни различни условия за анулация, отклоняващи се от съдържанието на т. 5.7 по отношение на резервацията. Таксите за анулация или промяна на резервация за полет могат да се различават значително в зависимост от авиокомпанията и условията на тарифата. Определени тарифи не позволяват промени или анулиране, за което ще бъдете информирани по време на резервацията.

5.4. Моля, информирайте ни за намерения/желания за промени след като получите потвърждението/фактурата си, като представите номера на резервацията си на Вашата туристическа агенция или на Феър Пойнт ООД.

5.5. Промени в периода на престой или частични анулации в индивидуални пътнически планове са възможни, в случай че не е бил определен минимален престой за периода на резервацията, като това може да доведе до промяна на единичната цена на нощувка ако промяната представлява съкращаване на периода на настаняването. Резервирането на допълнителни стаи и/или нощувки зависят от актуалните правила и условия на резервацията и заетостта. Всички промени и анулации след периода на безплатно анулиране ще бъдат последвани от обезщетение за анулация върху 100% от стойността.

5.6. В случай че мястото на лицето, за когото е направена резервацията, трябва да бъде заето от друг, имаме право да поискаме допълнителни такси, които произтичат от тази замяна. Участниците и заместващото лице носят солидарна отговорност за плащане цената на пътуването. Възможно е да откажем да извършим замяната в случай че лицето не отговаря на някои специфични изисквания за осъществяването на организираното пътуване, или това противоречи на законовите разпоредби или институционални правила.

5.7. В случай на анулация всички осигурени самолетни билети, билети за железопътен транспорт или ферибот, трябва да бъдат върнати, или да бъде заплатена пълната им стойност.

5.8. Всяка анулация или промяна в пътническата информация трябва да бъде в писмена форма и да отговаря на индивидуалното описание на пътуването. Вие се задължавате да предоставите на Феър Пойнт ООД списъка с участниците в организираното пътуване най-късно 48 часа преди началото му.

5.9. В случай че индивидуалното описание на пътуването съдържа други условия, то те имат превес над описаните тук условия.

5.10 При възникнали обстоятелства, заплатени с банкова карта суми се възстановяват директно по използваната за заплащането карта. В случаите, в които това не е възможно, сумата може да бъде преведена обратно по банкова сметка на заплатилото лице, но само и единствено след писмено уведомление до Феър Пойнт ООД с детайлни инструкции за банков превод, а именно: титуляр на сметка, адрес на титуляра, IBAN, име на банка, адрес на обслужващ банков клон, SWIFT и/или други данни необходими за успешно нареждане на превода.

6. Туристическа застраховка

Цената на пътуването не включва застраховка за анулиране на пътуване, нито медицинска застраховка. Препоръчваме Ви да се снабдите с такива застраховки по време на резервацията. Ние не взимаме участие в определяне на щети.

7. Анулация от страна на туроператора

В случай, че минималният брой на участниците, описан изрично в потвърждението на организираното пътуване, не е достигнат, ние имаме право да анулираме пътуването. Това важи и в случай на обективна невъзможност за предоставяне на туристическата услуга. Извършените до този момент плащания във връзка с пътуването, незабавно се възстановяват. В този случай по отношение на Вашите права важи последният параграф на т. 4.3.

8. Гаранция

8.1. В случай че туристическата услуга не е предоставена, или не отговаря на условията, предвидени в договора, можете да изискате корекция на нередностите, в рамките на допустим срок. Ние можем да заменим услугата с еквивалентна или по-скъпа услуга. Възможно е да откажем да коригираме нередностите, в случай че такава корекция изисква неоправдани усилия. В края на пътуването си Вие можете да изискате намаляване на цената на пътуването, в случай че специфични услуги по договора не са предоставени и не сте пропуснали да ги регистрирате на място. В случай че пътуването е значително засегнато от конкретна нередност и не сме Ви предложили корекция в рамките на допустим срок, в случай че корекцията на нередността е невъзможна или е билa отказанa, или отмяната на договора е оправдана във Ваш интерес, то тогава имате право да прекратите договора за организирано пътуване в писмена форма и в съответствие със законовите разпоредби.

8.2. В случай на неизпълнение на услугите се задължавате да положите всички необходими усилия в рамките на законовите разпоредби да съдействате за коригиране на нередностите, така че възможните щети да бъдат сведени до минимум. В случай че багажът Ви е бил загубен или повреден от авиокомпанията, трябва да попълните Протокол за нередовност на багаж (Property Irregularity Report - PIR), или съответно Протокол за щета на багаж (Damage report), на място, към авиокомпанията, осигуряваща превоза.

Според условията за превоз на авиокомпаниите, такъв документ е необходим, за да предявите вземанията си. Освен това, при загуба или грешка при транспортирането на багаж, е необходимо да уведомите и нашия представител. Ние не носим отговорност за щетите, съответно за загубата на ценности или пари в регистрирания багаж.

8.3. Представителите ни не са упълномощени да приемат искове.

9. Отговорност, давностен срок

9.1. Ние не носим отговорност за вреди, лични и материални щети, свързани с предоставяни услуги (пр. спортни прояви, екскурзии, коли под наем и т.н.), които са изрично определени като външни услуги в описанието и потвърждаването на пътуването, дори и използването на такива специални услуги да бъде уредено със съдействието на наш представител.

9.2. Според договора за организирано пътуване, нашата отговорност за щети, които не включват телесни повреди, се ограничава до тройната цена на организираното пътуване, освен ако:
а) Щетите са причинени умишлено или поради груба небрежност от страна на туриста б) Ние не носим отговорност за щети, причинени на туриста единствено по вина на подизпълнителя.

9.3 Нашата отговорност се изключва или е частична, доколкото международни споразумения или правни разпоредби се прилагат за услуги, дължими от подизпълнител, който също носи частична отговорност, или не носи отговорност.

9.4 Ние носим отговорност за клиенти и пътувания в случай на материални щети до тройната цена на пътуването по отношение на всички искове за щети, които не се дължат на умисъл или груба небрежност. Всички евентуални искове извън тази сума въз основа на Монреалската конвенция по отношение на пътническия багаж остават валидни. В тази връзка ние препоръчваме да си осигурите пълна или основна застраховка.

10. Разпоредби относно паспорти, визи и здравеопазване

10.1. Моля, информирайте се в детайли за разпоредбите относно паспортите, визите и здравеопазването в страната, в която ще пътувате, тъй като Вие сте отговорни за спазването на тези правила. Всички вреди, произтичащи от неспазването на тези правила, се поемат от Вас, освен ако не сме Ви предоставили недостатъчна или неправилна информация. Тази информация е валидна за гражданите на Република България, притежаващи валиден паспорт или лична карта. Ако сте чужденец или имате чуждестранен паспорт, трябва да се съобразите и с други правила. Информирайте се за тези правила чрез съответната консулска услуга.

10.2. Ние не носим отговорност за навременното издаване или достъп до необходимите визи от съответните органи, ако сте поискали съдействието ни, освен ако закъснението не се дължи на наша грешка.

11. Задължения за предоставяне на информация относно самоличността на опериращия въздушен превозвач, предоставящ транспортните услуги

Европейският регламент по отношение на предоставянето на информация за самоличността на опериращите въздушни превозвачи, осъществяващи полети на туристи (ЕС 2111/05) ни задължава да Ви информираме при резервация за самоличността на авиокомпанията, осъществяваща полета, включен в пътуването Ви. Ако авиокомпанията не е известна към момента на резервацията, то тогава ние ще Ви информираме относно компанията, която най-вероятно ще осъществи полета (полетите). Веднага след като получим информация коя авиокомпания ще осъществи полета, ще Ви информираме. Ако авиокомпанията, предоставяща полета, бъде сменена, ще Ви информираме за тази промяна. Веднага ще бъдат предприети всички необходими мерки, за да се уверим, че сте уведомени за промените възможно най-скоро.

12. Общи условия

12.1. Събирането и обработването на всички лични данни се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни. Само лични данни, необходими за Вашето пътуване се събират и предоставят на партньорите. Нашите служители и партньори се задължават да не предоставят тези данни на трети лица. Вие можете да откажете по всяко време да предоставите личните си данни да бъдат използвани/предвидени за рекламни цели, като изпратите уведомление на Феър Пойнт ООД. След получаване на Вашия отказ, ние веднага ще спрем изпращането на рекламни материали, включително и нашия каталог, и ние няма да предоставяме данните ви за рекламни цели в никакъв случай. Ако пътуването Ви е финансирано чрез кредит, ние извършваме обмен на данни с цел да проверка на кредитите и платежоспособността, както и за целите на маркетинга с други доставчици на услуги. Ние взимаме предвид интересите Ви, които са обект на защита. Информация се доставя на правителствени или други институции, само въз основа на действащите законови разпоредби.

12.2. Цялата информация в нашите оферти е публикувана в съответствие с правните и институционални изисквания. Подробностите в тези оферти съответстват на ситуацията в момента на публикуването им.

12.3. С публикуването на нови предложения всички наши предишни публикации във връзка с описаните дестинации и дати престават да бъдат валидни.

12.4. Всякакви значими печатни и изчислителни грешки ни дават право да оспорим договора за организирано пътуване.

Туроператор: Феър Пойнт ООД, Лицензиран Туроператор - Удостоверение за Регистрация № PK-01-6416. Адрес на ресгистрация: бул. Христо Смирненски 76, вх.Б ет.3 офис №4