Политика за поверителност и защита на лични данни

Последно актуализиране : 16 Май 2018

Моля, запознайте се с обновената ни политика за поверителност и защита на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

С приемането на тази Политика за поверителност, Вие изрично се съгласявате с ползването и разкриването на Вашата лична информация от наша страна и ни указвате да извършваме тези действия по начина, описан в Политиката за поверителност.

В настоящата Политика за поверителност ние Ви информираме за събирането, ползването и обработването на личните Ви данни, когато се регистрирате или ползвате нашите туроператорски услуги и всички техни елементи (рекламни, информационни и т.н.). Като компания, която защитава законните права и интереси на клиентите си във връзка с конфиденциалността и защитата на личните им данни, Ви уведомяваме, че при несъгласие от Ваша страна с някое от условията, съдържащи се в настоящата политика за поверителност и защита на лични данни, не е препоръчително да използвате уебсайта ни, както и да предоставяте личните си данни.


Феър Пойнт ООД събира лични данни от вас по няколко различни начина.

 • Чрез регистрационна форма на сайта ни;
 • По имейл;
 • По телефона;
 • Чрез участието Ви в наши рекламни кампании, изложения и др. подобни;
 • Бисквитки / Cookies. Ние използваме бисквитки и за да разберем по-добре, как си взаимодействате с нашите уебсайтове и услуги, както и за да подобряваме нашите уебсайтове и услуги като цяло.

Когато се регистрирате в определени части на уебсайтовете ни, например за онлайн резервация или запитване за цени, е възможно да поискаме лична информация: трите Ви имена, името на фирмата Ви, телефонен номер, имейл и т.н., тези данни се изискват от Вас с цел единствено да Ви предоставим желаната от Вас услуга и информация. Предоставянето на тези данни от Ваша страна става с Ваше съгласие, свободно изразено в предвидена за това на сайта ни или в имейлите ни форма, в която Вие се съгласявате да предоставите конкретните си данни с конкретна цел – да получите информация, да използвате нашите услуги, да направите резервация и други подобни, свързани с предмета на дейност на „ФЕЪР ПОЙНТ“ ООД като туроператор. Съгласието, което давате ясно и недвусмислено, може да бъде оттеглено по всяко време от Вас, чрез изпратен до нас имейл за това. В рамките на разумен срок, ние ще Ви върнем потвърждение, че личните Ви данни са заличени.

Поверителността на Вашите данни е изключително важна за нас. Затова се задължаваме да не разкриваме никакви лични данни за Вас на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 • има изрично съгласие от Ваша страна;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
 • информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според направена резервация, запитване, сключен договор или преддоговорни отнощения между Вас и Феър Пойнт ООД – партньорски туроператори, транспортни компании, авиокомпании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Следваме следните основни принципи по отношение на личната Ви информация: съгласие на потребителите за обработка на данните :

 • законосъобразност – спазваме изискванията на европейското законодателство и в частност Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство.
 • прозрачност – задължаваме се да Ви предоставяме информация дали при нас се съхраняват ваши лични данни и какви са те. Предоставяме Ви право на достът до информацията за Вашите лични данни, която съхраняваме, както и правото да коригирате и обновите данните, да ги изтриете, да пожелаете ограничаване на работата с тях, да възразите срещу използването им, както и да Ви бъдат изпратени от нас на хартиен или магнитен носител, което ще бъде изпълнено от нас в едномесечен срок по ваше искане, изпратено до нас.
 • съотносимост с целите – Събираме и обработване толкова информация за Вас, колкото ни е необходима за да изпълним услугата, за която ни търсите. Тази информация ще бъде използвана само и единствено за тези цели, които Вие сте ни поставили.
 • свеждане на данните до минимум - Не изискваме от Вас лична информация, освен ако наистина не се нуждаем от нея, а вие от нашите услуги. Не изискваме излишна информация, извън тази, която ни е необходима за да обработим Ваше запитване, резервация, организиране на трансфер, пътуване и заплащане.
 • ограничаване на обработването - Когато вече няма да използвате нашите услуги, а не Ви е ясно, дали личните Ви данни ще трябва да бъдат изтрити и кога точно ще се случи това, можете да упражните правото си на ограничаване на обработването на данните, като очертаете рамката, за която да се използват Вашите данни.
 • точност и актуалност – информацията, която събираме и обработваме за Вас, следва да бъде актуална и точна.
 • Поверителност – ФЕЪР ПОЙНТ ООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица без Ваше съгласие. Нашите служители също са подписали декларации за конфиденциалност по отношение на работата си с лични данни на клиентите ни.
 • съгласие на потребителите за обработка на данните – това е важен принцип за нас, защото водени от желанието да Ви осигурим качествена услуга, бихме желали Вашето съгласие за това, че искате да съберем, обработим и съхраним Вашите данни, с цел да Ви предоставим конкретна услуга или информация, затова навсякъде, къде ще са ни нужни те, ние ще Ви предоставим възможността да ни дадете Вашето съгласие за това, както по електронен път, така и на хартиен носител.
 • Ще използваме личните данни, които ни предоставяте, в съответствие с тази политика за поверителност.

Това, което събираме

Възможно е да съберем следните видове лична информация:

име, презиме и фамилия, адрес, адрес на електронна поща, мобилeн номер, информация за кредитна карта, IP-адрес, както и всякакви други лични данни, които доброволно сте ни предоставили, до колкото същите са необходими за отговор на направено запитване, изпълнение на възложена от Вас туристическа услуга, включваща групово или индивидуално настаняване, пътуване, трансфер, застраховка, резервация, плащане и други неизброени, във връзка с услугата, която Дружеството Ви предоставя като туроператор и предвидените в тази връзка задължения.

Информацията за кредитната Ви карта е използвана само за осъществяване на транзакцията. Моля, имайте предвид, че е възможно да използваме външна система за разплащания.

Неидентификационна информация

Феър Пойнт ООД може да събира неидентификационна информация, каквато уеб браузъри и сървъри обикновено предоставят, като например - вид на браузъра, препращащия уебсайт, както и датата и часа на запитването на всеки посетител. Нашата цел при събирането на такава информация е да разберем по-добре как посетителите използват нашите уебсайтове и услуги. За повече информация как използваме бисквитки (cookies), вижте раздела Бисквитки по-долу.

Общи

Ако се свържете с нас и ни предоставите информация, е възможно да запазим кореспонденцията (включително имейл съобщения и телефонни обаждания).

Какво правим с информацията, която събираме

Възможно е да използваме Вашата информация по следните начини:

 • За удостоверяване на достъпа до някои функции на уебсайтовете ни (ако е необходимо).
 • За да се свържем с Вас и да отговорим на Ваши запитвания, или да Ви предоставим информация, свързана с използването на уебсайтовете ни или предоставянето на услугите ни.
 • За да Ви предоставим услуги, продукти, да извършим плащането или да удостоверим достъпа (където е необходимо).
 • За да анализираме ефикасността или целесъобразността на продукти или услуги.
 • За да се спазят законовите и нормативни изисквания (включително в отговор на съдебни заповеди, разпореждания и за предотвратяване на престъпление). Възможно е тези специфични обстоятелства да изискват от нас разкриване на лична информация.
 • За да се свържем с Вас, ако Вашите действия нарушават договора Ви с нас (ако е приложимо).
 • За да поправим грешки и да анализираме тенденции.
 • За да проучим как анонимни потребители взаимодействат с нашите уебсайтове и услуги.
 • За да Ви презентираме нашите продукти или услуги.

Освен ако не сте ни уведомили за друго, е възможно понякога да получавате имейл от Феър Пойнт ООД, в който Ви представяме нови продукти, осъществяваме обратна връзка. Стараем се да сведем този вид информация до минимум. Ако вече не желаете да получавате такива съобщения от нас, моля следвайте инструкциите за отписване, предоставени във всяко от съобщенията, или се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени по-долу.

Достъп

Информацията, която ни предоставяте, ще бъде съхранявана на компютри и може да бъде достъпна от нашите служители или предоставена на трети лица, включително туроператори и хотели, за целите, посочени в настоящата политика за поверителност, т.е. предоставянето на продукти или услуги, или друго, уговорено с Вас.

Вие се съгласявате, че може да е необходимо Вашата информация да бъде обработена от тези страни и че може да бъде прехвърлена на някой, който предоставя услуга за нас в други държави, включително извън ЕС, и вие сте съгласни с това обработване и трансфер. Ако е необходимо да прехвърлим личната Ви информация извън ЕС, ние ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че организацията, на която предоставяме личната информация, е съгласна да я третира със същата степен на защита, каквато и ние.

Ако Феър Пойнт ООД бъде продаден или се слее с друга компания, Вашата лична информация може да бъде разкрита на нашите нови бизнес партньори или собственици.

Освен ако не се изисква от закона, ние няма да споделим, продадем или разпространим предоставената от Вас личната информация без съгласието Ви.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

декларирам следното:

 1. Съгласен(-на) съм „„ФЕЪР ПОЙНТ“ ООД, ЕИК 200714082, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.”Никола Вапцаров” №3, телефон: лице за контакт: Десислава Стефанова, да обработва личните ми данни както следва: име, презиме и фамилия, адрес, адрес на електронна поща, мобилeн номер, информация за кредитна карта, IP-адрес, както и всякакви други лични данни, които доброволно съм му представил/а, до колкото същите са необходими за отговор на направено от мен запитване, изпълнение на възложена от мен туристическа услуга, включваща групово или индивидуално настаняване, пътуване, трансфер, застраховка, резервация, плащане и други неизброени, във връзка с услугата, която Дружеството ми предоставя като туроператор и предвидените в тази връзка задължения.

 2. Информиран съм и съм съгласен личните ми данни, определени в т. 1 по-горе, да бъдат обработвани следните цели:

  2.1. дейности по изпълнение на туристически услуги, пътувания, настанявания, застраховки и резервации, включването им в презентационни кампании, рекламиране на продукти на и услуги, предоставяни от Дружеството и др. под. материали, свързани с промотиране на туристически услуги;

  2.2. дейности по изпращане на електронни съобщения до мен за предоставяните от Дружеството туристически услуги;

  2.3 дейности по трансфер на информация и документи към трети лица – партньори и контрагенти на Дружеството, съдържащи личните ми данни и информация за моето пътуване, настаняване, резервация, и др., с цел осъществяване на туристическата услуга.

 3. Информиран съм и съм съгласен, че:

  3.1. мои лични данни, могат да бъдат предоставяни на съдилища, държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация и други институции, лица, осъществяващи публични функции, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация.

  3.2. лични данни, получени от мен преди, по-време или в последствие могат да бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството за неограничен период от време, докато сам не се възползвам от „правото си да бъда забравен“, чрез имейл изпратен до дружеството, в който декларирам желанието си личните ми данни да бъдат заличени.

  3.3 личните ми данни ще бъдат трансферирани други държави, както членки на Европейския съюз, така и трети страни, с цел осигуряване на мое пътуване, настаняване, резервация и др., за което Дружеството ще е изискало от получателите на данните ми уверение, че те ще бъдат обработвани и съхранявани според европейските нормативни изисквания.

 4. Информиран съм и съм съгласен всяка кореспонденция, осъществена чрез електронна поща, между мен и Дружеството за целите предоставяната от тях и получавана от мен туристическа услуга, да се счита изцяло за информация, до която Дружеството има право да осъществява достъп, да архивира, съхранява и използва, включително като я разкрива на трети лица, доколкото това е необходимо за изпълнение на туристически услуги, свързани със контрагенти, партньори или потенциални такива на Дружеството, за неограничен период от време.

 5. Информиран съм и съм съгласен Дружеството да препраща кореспонденцията, определена по-горе, към свои служители, адвокати, сътрудници и др. под.

  5.1. имам право на достъп до своите лични данни, обработвани от Дружеството, чрез подаване на писмено заявление по електронен път до управителя на Дружеството;

  5.2. имам право на заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;

  5.3. имам право да изисквам Дружеството да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

  5.4. имам право да бъда информиран, че личните ми данни да бъдат разкрити на трети лица за целите на директния маркетинг и да възразя срещу такова разкриване или използване;

  5.5. имам право безплатно и по всяко време да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг;

  5.6. имам право да възразя по всяко време срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това.

  5.7 при неправомерен пробив в сигурността на личните ми данни, ще бъда уведомен за това, както ще бъде уведомена и КЗЛД в срок от 72 часа от узнаване за нарушението.

  5.8 Дружеството ще използва всички подходящи технологични и организационни мерки с цел опазването и защитата на личните ми данни.

  5.9 ако съм лице на възраст под 14/16 години, данните ми ще бъдат използвани с разрешението на законния ми представител/родител.

 6. Запознат съм с политиката за поверителност и защита на личните данни на “ФЕЪР ПОЙНТ“ ООД.

Бисквитки / Cookies

Ние използваме „постоянни“ бисквитки и „бисквитки за сесия“, за да осигурим лесното използване на уебсайта от потребителите. „Постоянните“ бисквитки остават на компютъра Ви, след като затворите браузъра си и могат да се използват от браузъра при следващите посещения на нашите сайтове. Ние използваме бисквитки и за да разберем по-добре как си взаимодействате с нашите уебсайтове и услуги, както и за да подобряваме нашите уебсайтове и услуги като цяло.

Бисквитки (Cookies), които използваме

УслугаИме на бисквиткатаОписание
Google Analytics_utma, _utmb, _utmc, _utmzТези бисквитки се използват за събиране на информация за това как посетителите използват нашия сайт, чрез която ние го подобряваме. Бисквитките събират информация в анонимна форма, включително брой посетители на сайта, препращаща страница, други посетени страници. Научете повече за условията за поверителност на Google Analytics
Можете да се откажете да бъдете проследени от Google Analytics, като кликнете тук
CloudFlare_cfduidБисквитките __cfduid се използват за заменяне на ограниченията за сигурност, базирани на IP адреса на посетителя. Например, ако посетителят е в заведение, където има няколко заразени устройства, но устройството на посетителя е проверено, бисквитките могат да преодолеят настройката за сигурност. Те не съответстват на потребителски профил в уеб приложението, нито пък съхраняват лична информация.
Fair Point Sessionwww-fp-bg__Тези бисквитки съществуват само докато вашият браузър е отворен, и ще бъдат изтрити автоматично в края на сесията. Без тях не можете нито да стартирате, нито да финализирате онлайн резервацията си.

Ако не желаете бисквитки на Вашия компютър, моля преди да посетите нашите сайтове и да използвате нашите услуги, да настроите браузърите си да отказват бисквитки.

Как защитаваме информацията, която събираме

За нас от Феър Пойнт ООД е изключително важно да защитим поверителността на личната Ви информация. Нашите мерки за сигурност, включително административни, физически и електронни, осигуряват предпазване от загуба, излагане на показ, злоупотреба или промяна на информацията, събрана от Вас при използване на услугите ни. Тези мерки включват SSL криптиране на данните за предаване на Вашата лична информация, както и технически системи за предотвратяване на достъп до Вашата лична информация от неоторизирани трети лица.

Какво се случва, ако тези условия се променят

Въпреки че повечето промени със сигурност ще бъде незначителни, Феър Пойнт ООД може да променя политиката си за поверителност от време на време и по собствено усмотрение. Можете да проверявате тази страница за всякакви промени в настоящата политика за поверителност.

Правна информация

За допълнителна информация относно правилата и условията на Феър Пойнт ООД, моля вижте нашите Общи правила и условия.

За определени продукти и услуги е възможно да важат специфични срокове и условия. Моля, насочете се към тези специфични правни съобщения за повече информация. Настоящата политика за поверителност е включена в тях чрез препратка.

Как да се свържете с нас

Имате право на достъп до Вашата лична информация, съхранявана от нас, както и на получаване на копие от нея. Ако бихте искали да използвате това право, моля свържете се с нас по пощата на адреса по-долу.

Моля, изпращайте Вашите въпроси или коментари относно настоящата политика за поверителност, или относно употребата на Вашата лична информация на адрес: Феър Пойнт ООД, ул. Никола Вапцаров 3, Варна 9026, България или на електронна поща: info@fair-point.com.